Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Стажант-юристи  
 


С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 93

гр. София, 15. 05. 2009 г.


На основание  чл. 297, ал. 3 от ЗСВ


У  Т  В  Ъ  Р  Ж  Д  А  В  А  М :


       ПРАВИЛА за провеждане на стажа на стажант-юристите в Софийски окръжен съд.

       Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор и административния секретар.

       Препис от заповедта да се изпрати на председателите на всички районни съдилища за сведение и оповестяване и за уведомяване на нотариусите в сътветния съдебен район.
       Препис от заповедта да се изпрати на окръжния прокурор и на секретаря на Софийска адвокатска колегия.

       Заповедта, ведно с правилата да се публикува в сайта на съда, да се оповести по подходящ начин на местата за съобщения и изпрати на всички съдии по служебната електронна поща.
 

 
П   Р   Е   Д   С   Е   Д   А   Т   Е   Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)

Правила за стаж - изтегли

Приложение № 1 - изтегли

Приложение № 2 - изтегли

Приложение № 2 - ПРИМЕР - изтегли

Приложение № 3 - изтеглиСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР