Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Правила за определяне
Списък на вещите лица
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2012
2013
2014
Образци на молби
Конкурси
Новини
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Декларации ЗПРКИ
Наръчници
Връзки
Електронна кутия
Предложения и оплаквания
Анкета
Резултати от допитването
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
 Новини  
 Новини / Обяви


С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

    

        Днес  29.03.2016г.  Софийски окръжен съд, в открито заседание  по ЧНД №261/2016г.  постанови  мярка за неотклонения „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ спрямо задържаният  ВЛАДИМИР ПЕЛОВ СТЕФАНОВ,  обвиняем по досъдебно производство №26/2016г. по описа на ОД на МВР – София и прокурорска преписка № 1532/2016г. по описа на Софийска ОП.

Наложената мярка  подлежи на обжалване в тридневен срок  пред Софийски апелативен съд.

 

 

                                                                     Съдебен администратор: (п)

                                                                                                                                        (Н. Велчов)

 

 

 


 

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 


Софийският окръжен съд,  уведомява магистратите от страната, че към настоящия  момент  има  свободни  места  за  командироване на съдии  в следните районни съдилища в Софийски съдебен окръг,   а   именно:   РС-Пирдоп, РС-Ихтиман, РС- Костинброд и РС-Сливница.

              За  повече информация може да се обадите на тел. 02/9219  203  и  02/9219 242.

 

   

  

22.02.2016г.                                                                Съдебен администратор: (п)

                 гр. София                                                                                                                       (Н. Велчов) София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР