Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Контакти  
 Контактна информация

Адрес на съда:
п.к. 1040, гр. София, бул. Витоша 2
тел.: (+359) 2 9219 203
факс:  (+359) 2 981 57 42
e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg
URL: www.sofiadc.justice.bg


1. Съдебен Администратор:
тел.: (+359) 2 986 23 68(+359) 2 9219 242        
факс: (+359) 2 981 57 42

ст. 55 - Партер

2. Служител по сигурността на информацията:
тел.: (+359) 2 981 57 42(+359) 2 9219 203        
факс: (+359) 2 981 57 42        
ст. 55 - Партер

3. Административен секретар:
тел.: (+359) 2 981 57 42(+359) 2 9219 203        
факс: (+359) 2 981 57 42        
ст. 55 - Партер

4. Съдебни помощници:
тел.: (+359) 2 9219 210       
факс: (+359) 2 981 57 42       
ст. 48 - Партер
 


5. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:

5.1. "Финансова дейност, снабдяване и стопанисване на съдебното имущество, възложено на съда":

5.1.1. Гл. счетоводител:
тел.: (+359) 2 9219 451        
ст. 73 - Сутерен

5.1.2. Касиер:
тел.: (+359) 2 9219 451        
ст. 73 - Сутерен

5.1.3. Шофьор:

5.2. "Човешки ресурси";
тел.: (+359) 2 981 57 42(+359) 2 9219 203        
факс: (+359) 2 981 57 42        
ст. 55 - Партер

5.3. "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии";

5.3.1. Системен администратор:
тел.: (+359) 2 9219 797        
факс: (+359) 2 980 45 23
ст. 74А - Сутерен

5.3.2. Статистик:
тел.: (+359) 2 9219 204        
факс: (+359) 2 986 23 29        
ст. 74Б - Сутерен

5.4. "Пресслужба и информация":
тел.: (+359) 2 9219 242
ст. 55  - Партер


6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

6.1. "Регистратура":
тел.: (+359) 2 9219 438        
факс: (+359) 2 980 45 23
ст. 74Б - Сутерен

6.2. "Регистратура за класифицирана информация":
тел.: (+359) 2 9219 769        
факс: (+359) 2 981 57 42
ст. 67 - Сутерен


6.3. "Съдебно деловодство", в т. ч.:

6.3.1. "Деловодство на гражданско отделение";
тел.: (+359) 2 9219 204        
тел.: (+359) 2 986 23 29        
факс: (+359) 2 986 23 29        
ст. 74Б - Сутерен

6.3.2. "Деловодство на наказателно отделение";
тел.: (+359) 2 9219 572        
факс: (+359) 2 986 23 29        
ст. 74Б - Сутерен

6.3.3. "Деловодство на търговско отделение";
тел.: (+359) 2 9219 215        
ст. 74 - Сутерен

6.4. "Съдебни секретари" в т.ч.:

6.4.1. "Съдебни секретари в гражданско и търговско отделение";
тел.: (+359) 2 9219 438        
факс: (+359) 2 980 45 23
ст. 74Б - Сутерен

тел.: (+359) 2 9219 204        
факс: (+359) 2 980 45 23
ст. 74Б - Сутерен

6.4.2. "Съдебни секретари в наказателно отделение";
тел.: (+359) 2 9219 438        
факс: (+359) 2 980 45 23
ст. 74Б - Сутерен

тел.: (+359) 2 9219 204        
ст. 74Б - Сутерен

тел.: (+359) 2 9219 215        
ст. 74 - Сутерен

6.5. "Архив", в т. ч. и "Служител по връчване на призовки и съдебни книжа";
тел.: (+359) 2 9219 438        
факс: (+359) 2 980 45 23
ст. 74Б - СутеренСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР