Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

Легендата за наименоване на съдебните актове в Софийски окръжен съд


R - решение (R-256-06), като (256) е номер на дело, (06) е 2006 година;
P - присъда (P-58-07);
O - определение (О-577-07), като (О2-577-07), (О3-577-07) са съответно второ и трето определение по същото дело;
M - мотиви (M-458-07);
S - споразумение (S-858-07);
razp - разпореждане (razp-58-07);
post - постановление (post-54-07);
rez - резолюция (rez-35-07).


Легендата за наименоване на решенията в "регистър на решенията" по чл. 235, ал. 5 от ГПК


R215 - решение № 215 (R215-256-06), като (256) е номер на дело, (06) е 2006 година;

 


 
Указания за достъп до СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ:

1. Кликва се с мишката върху вида на делото, по което е търсения съдебен акт (административни, Граждански, Наказателни, Търговски или Фирмени). Отваря се нов прозорец.


2. В новия прозорец се избира годината, през която е излязъл съдебният акт (2008, 2009 или 2010г.).

3. В екрана се листват актовете, наименовани спряно по-горе посочената легенда.

Търсене по номер на дело се извършва с натискане на бутон (F3) от клавиатурата или като  се използва, клавишна комбинация от (Ctrl + F) или от менюто (Edit) се избере (Find). Появява се лента с поле за търсене. След изписване на съответния номер на дело, разултата се оцветяват в жълто.

4. Отваряне или запазване на съдебния акт, става след кликване с мишката върху синия надписа с (.doc) в края.


  С Ъ Д Е Б Н И  А К Т О В Е

ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

ПО ФИРМЕНИ ДЕЛА

РЕГИСТЪР НА РАШЕНИЯ ПО чл. 235, ал.5 от ГПК

 




Съдебните актове на Софийски окръжен съд могат да се видят от Портала за съдебни актове на ВСС на адрес:

http://legalacts.justice.bg/



София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР