Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Начало    Населени места  
 Населени места в съдебно отношение по азбучен ред

Община Божурище
гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с.
Пролеша, с. Росоман, с. Хераково, с. Храбърско

Община Ботевград 
с. Боженица, гр. Ботевград, с. Врачеш, с. Гурково, с. Еловдол, с. Краево, с. Липница, с.
Литаково, с. Новачене, с. Радотина, с. Рашково, с. Скравена, с. Трудовец

Община Годеч 
с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, гр. Годеч, с.
Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден, с. Шума

Община Горна Малина 
с. Априлово, с. Байлово, с. Белопопци, с. Гайтанево, с. Горна Малина, с. Горно Камарци, с.
Долна Малина, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Негушево, с. Осоица, с. Саранци, с. Стъргел, с. Чеканчево

Община Драгоман 
с. Беренде, с. Беренде извор, с. Василовци, с. Вишан, с. Владиславци, с. Габер, с. Големо с.
Малово, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Долна Невля, с. Долно Ново село, с. Драгоил, гр. Драгоман, с. Дреатин, с. Калотина, с. Камбелевци, с. Круша, с. Летница, с. Липинци, с. Мало с. Малово, с. Начево, с. Неделище, с. Несла, с. Ново Бърдо, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Табан, с. Цацаровци, с. Цръклевци, с. Чеканец, с. Чепърлинци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Ялботина

Община Елин Пелин 
с. Богданлия, с. Габра, с. Голема Раковица, с. Григорево, с. гара Елин Пелин, с. Доганово,
гр. Елин Пелин, с. Елешница, с. Караполци, с. Крушовица, с. Лесново, с. Мусачево, с. Нови хан, с. Огняново, с. Петково, с. Потоп, с. Равно поле, с. Столник, с. Чурек

Община Етрополе 
с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, гр. Етрополе, с. Лопян, с. Лъга, с. Малки Искър, с.
Оселна, с. Рибарица, с. Ямна

Община Ихтиман 
с. Бальовци, с. Белица, с. Боерица, с. Борика, с. Бузяковци, с. Бърдо, с. Вакарел, с. Венковец,
с. Веринско, с. Джамузовци, с. Живково, гр. Ихтиман, с. Костадинкино, с. Любница, с. Мечковци, с. Мирово, с. Мухово, с. Пановци, с. Пауново, с. Полянци, с. Поповци, с. Ръжана, с. Селянин, с. Стамболово, с. Черньово

Община Копривщица 
гр. Копривщица

Община Костенец 
с. Голак, с. Горна Василица, с. Долна Василица, гр. Костенец, с. Костенец, гр. Момин
проход, с. Очуша, с. Подгорие, с. Пчелин

Община Костинброд 
с. Безден, с. Беледие хан, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Голяновци, с. Градец, с.
Драговищица, с. Дреново, с. Дръмша, гр. Костинброд, с. Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина, с. Чибаовци

Община Правец 
с. Видраре, с. Джурово, с. Калугерово, с. Манаселска река, с. Осиковица, с. Осиковска
Лакавица, гр. Правец, с. Правешка с. Лакавица, с. Равнище, с. Разлив, с. Своде

Община Самоков 
с. Алино, с. Бели Искър, с. Белчин, с. Белчински бани, с. Говедарци, с. Горни Окол, с. Гуцал,
с. Долни Окол, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Лисец, с. Маджаре, с. Марица, с. Ново село, с. Поповяне, с. Продановци, с. Радуил, с. Райово, с. Рельово, гр. Самоков, с. Шипочане, с. Широки дол, Яребковица, Ярлово

Община Своге 
с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Брезе, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Владо Тричков, с. 
Габровница, с. гара Бов, с. гара Лакатник, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов дол, с. Желен, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Лесковдол, с. Луково, с. Миланово, с. Огоя, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Реброво, с. Редина, с. Ромча, с. Свидня, гр. Своге, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово, с. Ябланица

Община Сливница 
с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с.
Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита, гр. Сливница

Община Златица 
гр. Златица, с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище

Община Антон 
с. Антон

Община Пирдоп 
с. Душанци, гр. Пирдоп

Община Мирково 
с. Бенковски, с. Брестака, с. Буново, с. Каменица, с. Мирково, с. Смолско, с. Хвърчил

Община Чавдар 
с. Чавдар

Община Челопеч 
с. Челопеч

Община Долна баня 
гр. Долна баняСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР